АЙЫЛ ЧАРБА МАШИНАЛАРЫН КУРУУ — айыл чарба машиналарын ж-а курал-шайман чыгаруучу өнөр Жай тармагы. Ал 19-к-дын башында Англияда, кийинчерээк АКШда, Францияда, Австрия-Венгрияда ж-а Германияда, ал эми Россияда 20-к-дын башында пайда боло баштайт. СССРде А. ч. м. к. тармагы, гражд. согуш аяктап, эл чарбасын калыбына келтирүүгө өткөндөн тартып өнүгөт. 1921ж-дын 1-апрелинде В. И. Ленин айыл чарба машиналарын куруу декретине кол коёт. 1923-ж. Киров атн. з-ддо дөңгөлөктүү тракторлорду чыгаруу уюштурулат. 1927-28-ж. А. ч. м. к. ө. ж-нын дүң продукциясынын көлөмү 138,4 млн сомду түзүп, 1913-ж-га салыштырганда 2,4 эсе өскөн. 1-беш жылдыкта өлкөдө А. ч. м. к. өнөр жайынын кубаттуу негизги түзүлүп, кийинки беш жылдыктарда андан ары өркүндөйт. Натыйжада өлкө а. ч. машиналарын мурдагыдай чет мамлтерден сатып алуудан кайра аларга сатууга өтөт. Улуу Ата Мек. согуш-, таң кийин А. ч. м. к. өнөр жайы өзгөчө өөрчүйт. Кыргызстанда алгачкы үч беш жылдыктын ичинде а. ч. ма-т шиналарын оңдоочу ж-а тетиктерин чыгаруучу з-ддор курулат. 4-беш жылдыкта Фрунзе атн. з-ддо чөп жыйноочу машиналар чыгарыла бапь тайт. Кийин бул заводдо а. ч. маши^ наларынын бир топ түрүн (чөп чапкыч, ат ж-а трактор тырмоочтор, арык казгыч, пресс-подборщик) чыгаруу өздөштүрүлүп, Фрунзе атн. а. ч. машиналарын куруу з-ду өлкөдөгү пресс-подборщик чыгаруучу ири з-дго айланды. 9-беш жылдыкта а. ч. маш. чыгаруу 1,8 эсе көбөймөкчү. А. ч. м. к. башка соң. өлкөлөрдө да тез өнүгүүдө.

от 123