АЙЫЛ ЧАРБА КӨРГӨЗМӨСҮ

АЙЫЛ ЧАРБА КӨРГӨЗМӨСҮ — айыл чарба өндүрүшүнүн ж-а илиминин жетишкендиктерин айгинелөөчү көргөзмө. Ал соц. өлкөлөрдө коомдук өндүрүштүн ж-а калктын мүдөөсүн көздөйт. Анын максаты — а. ч. илиминин ж-а алдыңкы тажрыйбанын жетишкендиктерин өндүрүшкө киргизүү. СССРде 1939-41 ж-а 1954-58-ж-дары Бүткүл союздук А. ч. к. өткөрүлүп, ал алдыңкы тажрыйбаны кеңири жайылтууга өбөлгө түздү. СССР Министрлер Советинин токтомуна (1958-ж. 28-май) ылайык Бүткүл союздук А. ч. к. (ВСХВ) ВДНХнын составына кирет. СССРдин эл чарбасынын жетишкендиктеринин көргөзмөсүндө а. ч. б-ча ЗОдан ашык павильон иштейт, аларда кароо, семинар, конференция, жолугушуу уюштурулат. Көргөзмөгө жыл сайын 200 миңден ашык а. ч. эмгекчиси, 9 миңдей чарба катышат. Алардын алдынкыларына диплом, медаль ж-а баалуу сыйлык тапшырылат. СССР эл аралык көргөзмөлөргө үзбөй катышып турат. Союздук респ-каларда да эл чарбасынын жетишкендиктеринин көргөзмөлөрү бар, к. Кыргыз ССРинин эл чарбасынын жетишкендиктеринин көргөзмөсү.

АЙЫЛ ЧАРБА КУРУЛУБГУ, к. Курулуш.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *