АЙЫЛ ЧАРБА КООПЕРАЦИЯСЫ

АЙЫЛ ЧАРБА КООПЕРАЦИЯСЫ — айыл чарбада биргелешип продукция чыгаруу же өз чарбаларынын муктаждыгын камсыз кылуу үчүн, башка иш-аракеттерин жүргүзүү (продукцияны кайра иштетүү, өткөрүү ж-а өндүрүш каражаттары м-н жабдуу Д- У- с.) үчүн товар өндүрүүчүлөрдү шериктештирген кооперациянын’ бир түрү. В. И. Лениндин кооперативдештирүү пяанынын негизинде ББАК м-н ЭКСтин 1921-ж. 16-августта кабыл алган «Айыл чарба кооперациясы жөнүндөгү» декрети дыйкандарга ар түрдүү кооперативдер курууга укук берди. Ошонун натыйжасында өлкөбүздө керек-жарак, жабдуу-сатуу ж. б. тармактардагы кооперативдер ж-а өндүрүү-сатуу тармактарын баш- коштурган бирикмелер пайда болду. Мис, 1929-ж. 100 миңден ашык кооперативге 13 млн чамалуу дыйкан бириккен. Кыргызстанда Окт. рев-ясынан кийин кооперациянын соң. формаларындагы а. ч. бирикмелери түзүлө баштады (пахтакерлер шериктиги, малчылар шериктиги, кызылчачылар шериктиги ж. б.). Түн. Кыргызстандагы мындай уюмдарды 1923-ж. түзүлгөн — «Кредсельпромсоюз», түш. райондорундагы а. ч. кооперацияларын 1924-ж. түзүлгөн «Кугарту» тейлеген. 1927-ж. бул экөө «Кирсельсоюз» уюмуна бирикти да, 1929-30-ж-да «Малчылар союзу», «Дыйкандар союзу», «Пахтакерлер союзу» деген үч звеного бөлүндү. 1931-ж. алар кайра «Коопсоюзга» бирикти. 1930-ж-дын башында А. ч. к-нын ар кыл түрлөрүнө Кыргызстандагы дыйкан чарбаларынын 63% ти тартылган. А. ч. к. дыйкандардын соң. жол м-н өнүгүш тарыхында чоң роль ойногон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *