АЙЫЛ ЧАРБА ЖЕРИ

АЙЫЛ ЧАРБА ЖЕРИ — дайыма айыл чарбачылыгы үчүн пайдаланылуучу жер участогу. А. ч. ж. бөлөк жерге караганда табигый шарты, чарбада пайдаланышы (мис, айдоо жер, чабынды, жайыт, бак ж. б.) б-ча өзгөчөлөнүп турат. Алардын ичинен айдоо жердин зор мааниси бар. А. ч. өндүрүшүнүн өсүшү м-н жерди пайдалануу шарты да өзгорүлөт. Сов; Союзунда мурда дың жердин көпчүлүгү чөп чабынды же жайыт болсо, кийинчерээк алар өздөштүрүлүп, ай^ доо жерге айланды. Кыргызстандын чарбаларынын жалпы жер аянты 15 млн га (1971), мунун ичинен 9,7 млн га- А. ч. ж. Анын 85%-жайыт* 13,3% — айдоо жер.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *