АЙЫЛ ЧАРБАСЫН МЕХАНИКАЛАШТЫРУУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫ — квалификациялуу механизаторлорду даярдай турган профтех, билим берүүчү окуу жайлар. 1953-ж. механизация мектебинин базасында уюшулган. Аларга 8-10 жылдык билими бар жаштар кабыл алынат. Мындай окуу жайлар а. ч-нын ар кандай тармактары б-ча адистегптирилип, механизатор, слесарь, шофер ж. б. кесип ээлерин даярдайт. Окуу мөөнөтү негизги группаларда 1 жылдан 2 жылга чейин. Кыргызстанда жаштарга профтех, билим берүүчү 28 окуу жайы бар (1974).

от 123