АЙЫЛ ЧАРБАСЫН МЕХАНИКАЛАШТЫРУУ БОЮНЧА БҮТКҮЛ СОЮЗДУК илим-изилдөө ИНСТИТУТУ — ВАСХНИЛдин а. ч-сын механикалаштыруу б-ча борб. ил. из. мекемеси. 1931-ж. Москванын жанында уюштурулган. Дыйканчылыкты ж-а мал чарбачылыгын механикалаштыруу б-ча илимий конструкторлоо ишин жүргүзөт. Институттун 28 лабораториясы, бир нече бөлүмү, тажрыйба станциялары ж-а чарбалары, Борб. тажрыйба-конструкторлук бюросу, тажрыйбалык машиналарды жасоочу машина куруу з-ду бар. Институт тарабынан кызылча комбайны, чөп чапкыч, саагыч жасалга, трактор соко, сеялка ж. б. машиналар, түрлүү механизмдер өндүрүшкө киргизилген.

от 123