АЙЫЛ ЧАРБАСЫН КРЕДИТТӨӨ — мамлекеттик банк тарабынан а. ч. ишканаларына убактылуу пайдаланууга акча каражаттарын берүү. А. ч. өндүрүшү сезонго байланыштуу болгондуктан, өндүрүлгөн продукция көбүнчө бир мезгилде сатылып, андан түшкөн акча каражаттары кайталапма өндүрүш процессинин үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыз кыла албайт. Ошондуктан өндүрүш чыгымын чарбага түшкөн акча каражаттары жаба албай калган учурда, мамл. банк а. ч. ишканаларына белгилүү шарт б-ча узак ж-а кыска мөөнөттүү кредит берет. Узак мөөнөттүү кредит мал чарба имараттарын куруу, механикалаштыруу, электрлештирүү, техника, мал сатып алуу, жерди мелиорациялоож. б. негизги каражаттарды толуктоо үчүн каралат. Кыска мөөнөттүү кредит-күйүүчү май, уу химикат, отун» үрөн, тоют, минералдык жер семирткич, жаш мал, сырьё ж. б. сатып алуу үчүн берилет. А. ч-сын кредиттөө өзгөчө КПСС БКнын март (1965) Пленумунан кийин кеңири колдонула баштады. 1967-ж-дан баштап колхоздор эмгекке акы төлөөгө да кредит ала турган болду.

от 123