АЙЫЛ ЧАРБАСЫН АДИСТЕШТИРҮҮ — өлкөнүн, областтардын ж-а райондордун аба ырайына, шартына жараша а. ч. өсүмдүктөрүн ж-а а. ч-нын негизги тармагын белгилөөдө коомдук эмгекти бөлүштүрүүнүн бир жагы. Мында бардык күч товарлай продукциянын бир я»е бир нече түрүн чыгарууга жумшалат. А. ч. а. зоналык же райондук, чарба аралык, тармак ичиндеги адистештирүү болуп бөлүнөт. Туура адистештирүү табигый шарттарды, жер фондуларын, эмгек ресурстарын ж-а өндүрүштүк куралжабдыктарды рационалдуу пайдаланууга жардам берет. Соң. коомдо а. ч-нын негизги ж-а кошумча тармактарын туура жайгаштыруунун негизинде дыйканчылык м-н мал чарбасы адистештирилет. Айрым областтар ж-а райондор өсүмдүк өстүрүү, ошол тармакты өркүндөтүү б-ча адистештирилгенде, продукциянын бирдигин өндүрүүгө каражат ж-а эмгек аз жумшалып, өлкөнүн калкын сапаттуу ар түрдүү азык-түлүк м-н камсыз кылууга шарт түзүлөт. КПССтин 24-съездинин ж-а КПСС БКнын Пленум дарынын чечимдерин турмушка ашыруу б-ча Кыргызстан КПнин 15-съезди респ-канын А. ч. а. ж-дө атайын чараларды белгиледи. Ошого ылайык респ-канын а. ч-сы илимий негизде экон. ж-а чарбалык 7 зонага бөлүндү да, тийиштүү тармакты өнүктүрүүгө: мал чарба продукциясын өндүрүүгө, пахта, кант кызылчасын, тамеки ж-а дан эгиндерин өстүрүүгө адистештирилди. Мал чарбасынын ичинен кой чарбасы эң ири тармак болуп эсептелет. Республиканын мал чарбасы үчүн бөлүнгөн капиталдык салымдардын ж-а материалдардын кыйла бөлүгү кой чарбасын өнүктүрүүгө жумшалат. Адистештирилген чарбалар дыйканчылык м-н мал чарбасындагы эмгек процесстерин механикалаштыруу деңгээлин көтөрүп, прогрессивдүү технологияны колдонууда. Натыйжада аларда эмгек чыгымы кескин азайып, продукциянын өз наркы төмөндөп, чарбанын рентабелдүүлүгү жогорулоодо.

от 123