АЙТМАТОВ Төрөкул

АЙТМАТОВ Төрөкул (1903-1937) — Кыргызстандын көрүнүктүү партиялык ж-а мамлекеттик ишмери. ОлуяАта уездинин (азыркы Кырг. ССРинин Киров р-ну) Күркүрө болушуна караштуу Шекер кыштагында орто дыйкандын үй-бүлөсүндө туулган. 1925-ж-дан КПССтин мүчөсү. 1917-ж. орус-тузем мектебин бүтүргөн. 1920- 21-ж. болуштук ревкомдун, Грозный кыштагындагы кедейлер уюмунун секретары болгон. 1921-24-ж. Москвадагы Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик ун-тинде (КУТВ) окуган. 1924-26-ж. ВКП (б) Кыргыз обкомунун агитация ж-а пропаганда бөлүмүнүн башчысынын орунбасары ж-а башчысы, 1926-29-ж. ВКП(б)нин Каракол-Нарын округдук комитетинин, Жалал-Абад кантондук комитетинин секретары, 1929-31-ж. Кыргыз АССРинин ө. ж. соода эл комиссары ж-а эл чарбасынын борб. советинин председатели, 1931-33-ж. ВКП (б) Араван-Буура райкомунун биринчи секретары, 1934-35-ж. ВКП (б) Кыргыз обкомунун экинчи секретары болуп иштеген. 1935-37-ж-да Москвадагы Кызыл профессура ин-тунда окуган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *