АЙНЕК ИШТЕРИ

АЙНЕК ИШТЕРИ — имараттардын терезе, каалгаларын айнектөө. Курулушта терезе айнеги, арматуралуу, саймалуу, түстүү, чыңалган айнектөр ж-а айнек блоктору колдонулат. А. и. айнекти керектүү өлчөмдө кесип алуудан, аны терезеге, каалгага ж. б. жарык кирүүчү тешиктердин алкактарына орнотуудан, бекитүүдөн ж-а тазалоодон турат. Кадимки айнектердин калыңд. 2, 3, 4, 5 ж-а 6 мм болот. Мында айнектен башка негизги материал катары олифте даярдалган бор замазкасы, минералдык майларда жасалган битум замазкасы ж-а темир же коргошун еуригинде жасалган белило замазкасы пайдаланылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *