АЙНЕК БУЛА МАТЕРИАЛДАРЫ

АЙНЕК БУЛА МАТЕРИАЛДАРЫ — каршы-терши жарыш салынган айнек буласын чайыр м-н желимдеп иштеп чыгарылган курулуш материалдары. Булар айнек пластикасы ж-а айнек кебези түрүндө чыгарылат. Айнек пластикасы диаметри 15-20 мк болгон айнек буласынан жасалат. Була полиэфир, кремний орг. чайыр м-н чапталыштырылганда, жеңил, бекем, сууга ж-а узакка чыдамдуу материал алынат. Айнек пластикасынын айнек текстолити ж-а СВАМ дег»ен’ түрлөрү бар. Бул материалдардан катмардуу дубал панелдери, жабуу платалары; бөлмөлөрдүн тосмо конструкциялары чыгарылат. Айнек кебези — диаметри 10-30 мк буладай. турган жылуулук еткөрбөөчү материал. Ал, имараттардын тосмо конструкцияларын жылуулоо, түтүктөрдү ороо үчүн ж-а акустикалык материал катары колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *