АЙЛАНУУ САЛЫГЫ

АЙЛАНУУ САЛЫГЫ — материал өндүрүү тармагынан алынын, коомдукмамл. көректөөгө жумшоо үчүн мамл. бюджетте топтолуучу кирешенин бир бөлүгү (борбордоштурулган таза киреше). А» с. мамл., о. эле кооперативдик ишканалар м-н мекемелер өндүргөн товарларды сатуудан түшкөн дүң кирешеден, алынат. А. с-нын негизги бөлүгү жеңил ж-а тамак ө. ж. тармактарынаң түшөт. Аны ишканалар м-н мекемелер өзүлөрү’ өндүргөн точ варлйрдыдкеректөөчүлоргө ж-а соода? иёкемелерине1 түздөн-түз саткан учурт. . да төлөйт. Товарлар башка; мекемелер аркылуу !’Соодашанса, А.ЖсгИ’ ошолор, төлөйт. Пландоонун жаңы жолуна ж-а өз -ара-чарбалык эсептешүүгө өткөн ишканалар А. с-ңын ордуна негизги фондудан салык, төлөшөт. А. с-нын көлөмү эки түрдүү эсептелип чыгарылат: 1) соода скидкасы (үстөгү) чыгарылып ташталган чекене баа м-н ишкананын дүң баасынын айырмасынан проценттеп чегерүү; 2) соода скидкасы (үстөгү) чыгарылгандан кийинки чекене баадан проценттеп чегерүү. А. с-нын көлөмүн белгилөөнүн 1-формасы товарлардын негизги группаларына (кездеме, бут кийим. Ж; б.), 2-формасы (процент ставкасы түрүндө) көбүнчө жерг. ө. ж. өндүргөн ж-а татаал ассортименттүү товарларга колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *