АЙЛАНУУ МОМЕНТИ — айлануучу нерсенин бурчтук ылдамдыгын өзгөртүүчү сырткы күчтүн чени. Айлануу огуна карата айлануучу нерсеге аракеттенүүчү бардык күч моменттеринин алгебр, суммасы А. мом-не барабар (к. Куч моменти). А. мом. нерсенин бурчтук . ылдамдануусу е м-н төмөнкүчө туюнтулат: Маил ==Je; I — нерсенин айлануу огуна карата инерция моменти.

АЙЛАНУУ ОГУ, к. Айлануу кыймылы.

от 123