АЙЛАНУУ КЫЙМЫЛЫ

АЙЛАНУУ КЫЙМЫЛЫ. 1, октун айланасындагы айлануу к ы й м ы л ы — кандайдыр А ж-а В эки чекити ар дайым кыймылсыз болгон катуу нерсенин айлануу кыймылы (к. сүрөт). А ж-а В чекиттери аркылуу өткөн түз сызык айлануу огу. деп аталат. А. кулагы нерсенин бардык чекиттери айлануу огуна перпендикуляр тегиздиктерде жаткан ж-а борбору айлануу огунда болгон айланалар ды чиет. А. :к-дагы нерсенин абалы, айлануу огу аркылуу өткөн кыймылсыз тегиздяк;м-а.жыймылдуу жарык тегиздиктин ортосундагы ф. бурчу м-н аныкталат. А. к-дагы нерсенин негизги к и н е м а т икалык мүнөздөөчүсү — бурчтук ылдамдык ш ж-а бурчтук ылдамдануу е. o> Нерсенин айлануу октон h ара-‘ лыкта турган ар кандай чекити үчүн сызыкты ылдамдык V-hw, жаныма ылдамдануу Wx=hz, нормалдык ылдайдануу WaҮ=h(i32 болот. А. к-дагы нерсенин негизги динамикалык мүнөздөөчүлөрү кинетикалык момент Ki = ha> ж-а кинетикалык энергия ? Т= ~Izw2; /- — нерсенин айлануу огуна карата инерция моменти. 2 . Ч е к;и ттин .айлан ат сындагы айла ну у кыймылы {же сфералык кыймыл) — катуу нерсенин кандайдыр бир О,чекити кый-, мылсыз болуп, башка чекиттери борбору О чекитинде болгон сфералык бет б-ча жылган кыймылы. Нерсе мындай А. к-да болгондо, анын ар кандай жөнөкөй жылышы 0 чекити аркылуу өтүүчү кандайдыр бир октун айланасында бурулуу болуп эсептелет. Буга гнроскоптун кыймылы мисал болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *