АЙЛАНМА ФОНДУЛАР

АЙЛАНМА ФОНДУЛАР — соц. ишкананын өндүрүштүк фондусунун бир бөлүгү. Ал натуралай түрүндө өндүрүш процессинде бир жолу гана катышып, өзүнүн натуралай буюм касиетин өзгөртөт (мис, кен — металлга, пахта — жипке, металл тетикке ж. б. айланат, отун күйүп, электр кубаты сарпталат), анын наркы жаңы буюмга өтөт. А. ф-дын басымдуу бөлүгүн эмгек продуктысы (сырьё, материал, отун, электр кубаты ж. б.) түзөт. А. ф-га мындан башка кыска мөөнөткө колдонулуучу эмгек каражаттары кирет. А. ф. өндүрүштүк мазмуну б-ча экиге бөлүнөт: 1) өндүрүш запастары (сырьё ж-а негизги материал, ремонтко керектелүүчү тетиктер, сатып алынган чала фабрикат), көмөкчү материал (отун, тара ж-а тара материалдары, атайын кийим, арзан баалуу ж-а тез эскирүүчү буюмдар); 2) бүтө элек продукция ж-а ишкананын өзүнүл чала фабрикатына, жаңы продукция алууга багытталган сарптоолор. Булардын салыштырма салмагы эл чарбасынын ар кайсы тармагындаТд<дүүча "болот. А. ф-дын структурасы бир эле тармактагы ишканаларда бирдей эмес. Андай болушуна ишкананын адистештирилиши, кооперацияланышы, өндүрүштүн уюштурулушу, геогр. жайгаштырылышы, жабдылыш шарты ж. б. таасир тийгизет. Өндүрүш өскөн сайын А. ф-дын натуралай буюм каражатты талап кылышы өсө баштайт. Бирок, илимге негизделген нормаларды белгилеп, өндүрүштүк процессти интенсификациялап, өндүрүштүк циклди кыскартуу, прогрессивдүү жаңы технологияны колдонуу, өндүрүштү ж-а эмгекти уюштурууну жакшыртуу м-н продукциянын бирдигине А. ф-ды керектөөнү азайтууга болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *