АЙЛАНМА ПРОЦЕСС

АЙЛАНМА ПРОЦЕСС — системаны кандайдыр бир баштапкы абалынан тайдырып, бир катар өзгөрүүлөрдүн кийин кайра алгачкы абалына келтирген термодинамикалык процесс. А. п. цикл деп да аталат. А. п-тин жүрүшү үчүн темп-ралары ар башка жылуулук булактары ж-а жумуш аткаруучу нерсе болушу зарыл. А. п-тин бир бөлүгүндө жумуш аткаруучу нерсе өзүндөгү ички энергиянын өзгөрүшүнөн ж-а сырттан -алынган жылуулуктун эсебинен, ал эми экинчи бөлүгүндө сырткы күч жумуш аткарат. Бул жумуштун бир бөлүгү ал нерсенин ички энергиясын кайрадан толуктоого жумшалат. А. п-тен кийин жумуш аткаруучу нерсенин ички энергиясы ж. б. параметрлери кайрадан алгачкы маанилерине ээ болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *