АЙЛАНМА КАРАЖАТТАРДЫН ЖҮГҮРТУЛҮШҮ

АЙЛАНМА КАРАЖАТТАРДЫН ЖҮГҮРТУЛҮШҮ — айланма каражаттарды пайдалануу эффективдүүлүгү мүнөздөөчү экон. көрсөткүч; ишканалардын айланма каражаттарынын кайталанма өндүрүш процессинин бир стадиясынан башка стадиясына өтүп турушу. Бул өндүрүш ишканаларынын ишинин бирден-бир маанилүү сапат көрсөткүчү болот да, А. к. ж. өлчөмү м-н өндүрүштүн көлөмүнүн ж-а анын сОзулгандыгынын ортосундагы өз ара байланышын мүнөздөйт. Ал айлануу ылдамдыгын көрсөтөт.

АЙЛАНМА КЫЙМЫЛ, к. Кыймыл.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *