АЙЛАНМА КАПИТАЛ

АЙЛАНМА КАПИТАЛ — наркы жаңы өндүрүлгөн товарга бүт бойдон киргизилип, капиталдын ар бир айланышынын натыйжасында акчалай калыбына келтирилип, капиталисттин карамагьша кайтарылып турган өндүргүч капиталдын бир бөлүгү. А. к-дын наркына сырьё, чала фабрикат, отун, кошумча материал, электр энергиясынын наркы ж-а жумушчу күчүн сатып алууга сарпталган каражат кирет. Өндүрүш процессинде сырьё м-н чала фабрикаттан жаңы продуктулар жасалып, алар башка керектөө наркына өтөт. Мис, өндүрүштө пахта — жипке, жип кездемеге айланат. Кошумча материалдар, электр энергиясы өндүрүштө продукт өндүрүүгө жардам берип, натуралай формалары жоюлат да, наркы бүт бойдон өндүрүлгөн продуктуга киргизилет. Жумушчу күчү айланма капиталдын жогорку түрлөрүнөн айырмаланып, жаңы наркты, анын ичинен кошумча наркты пайда кылат. Өзгөрмө капитал бурж. өндүрүштө өз наркын гана түзбөйт, ал жумушчуларды эксплуатаңиялоо аркылуу пайда иретинде капиталисттердин чөнтөгүнө түшчү кошумча наркты да өндүрөт. Өзгөрмө капиталдын тез айланышы кошумча нарктын массасын ж-а жылдык нормасын көбөйтүүгө мүмкүндүк берет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *