АЙЛАНМА ВЕДОМОСТУ-бухг. эсепте счёттордогу жазуулардын толуктугун ж-а тууралыгын текшерүү үчүн түзүлгөн жыйынтыктоо ведомосту. Текшерүүнү жеңилдетүү үчүн А. в-тунун ордуна сальдо (калдык) ведомосту да түзүлөт. А. в-нун жыйынтыктары синтет. счёттордун айланышына ж-а калдыктарына туура келиши керек.

от 123