АЙЛАНА

0700949180
номурга
50 бирдик.

Гезит, Китептерди тоолугу менен окуйм десен

Орусия, Казакстандагылар үчүн
QIWI-кошелек биерде

Квитанцияны жана атыңы
Ватсапка жаз

АЙЛАНА — тегиздикте О борборунан бирдей алыстыкта жаткан чекиттердин көптүгү. А-нын борборун анын каалаган чекити м-н туташтыРУУчу түз сызык радиус деп аталат (г же R). А-нын узундугунун (l=2nR) диаметрине (2R) болгон катышы ар кандай А-лар үчүн турактуу (я). Ал трансценденттик сан болгондуктан, чексиз ондук бөлчөк м-н туюнтулат: п=3,14159… Тегиздиктин А. м-н чектелген бөлүгү т егерек деп аталат, аянты s=nR2.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *