АЙЛАМПА

от123

Июн 27, 2020

АЙЛАМПА, и р им — дарыянын же деңиздин үстүнкү бетиндеги айрым жерлерде суунун имерилип, оргуп айланып агып калышы. А. дарыяларда эки агымдын кошулушунан, дарыя нугунун кээ бир жерлери кескин окшуп кеңейгенден, жээктеги чоң-чоң урчуктарды суунун айланып өтүшүнөн пайда болот. Деңизде болсо суунун ташкындаган м-н тартылышынан ж-а карама-каршы агымдын кошулушунан келип чыгат. А-нын өлчөмү (диаметри) бир нече см ден бир канча км ге чейин (океандарда) созулат.

от 123