АЙКЫНДООЧ

от123

Июн 27, 2020

АЙКЫНДООЧ — сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнө же аларга тиешелүү башка сөздөргө багыныңкы байланыш аркылуу тутумдашып, аларды аныктап, толуктап, бышыктап . турган сүйлөм мүчөсү. А. аткарган милдетине карай аныктооч, толуктооч, бышыктооч болуп үчкө бөлүнөт.

от 123