АЙКЫНДООЧ

АЙКЫНДООЧ — сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнө же аларга тиешелүү башка сөздөргө багыныңкы байланыш аркылуу тутумдашып, аларды аныктап, толуктап, бышыктап . турган сүйлөм мүчөсү. А. аткарган милдетине карай аныктооч, толуктооч, бышыктооч болуп үчкө бөлүнөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *