АЙКАЛЫШТЫРЫЛГАН СИСТЕМА

АЙКАЛЫШТЫРЫЛГАН СИСТЕМА (курулуш механик асын Да)- жүк көтөрүүдө ар биринин өзүнчө мүнөздүү өзгөчөлүктөрү бар системалардын айкалышынан түзүлгөн курулуш системалары. А. с-га кары м-н ферманын, арка м-н ферманын, асма конструкция м-н карынын, кары м-н арканын айкалышынан түзүлгөн конструкциялар кирет (к. сүрөт). А. с-нын кээ бир кодструкциялык бөлүктөрүн© ийүүчу күчтөр таасир кылса, башкалары чоюучу же кысуучу күчтвргө дуушар болот:. Ошондуктан бул эки конструкцияны билгичтик м-н эбин таап айкалыштыргавда, жеңил, арзан ж-а чоң аралыкты жабууга ;»лайыктуу конструкция түзүлөт. А-с-даш кысуучу ж-а ийүүчү күчкелцяу элементтери темир-бетоңдон, ал эми чоюлуучу элементтери өрүлгөн болот зым аркандан жасалат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *