АЙДЫН ФАЗАЛАРЫ

АЙДЫН ФАЗАЛАРЫ — АйДын бетинин бизге көрүнгөн бөлүгүнүн түрдүү формалары. Ай өзүнүн орбитасы б-ча айланып бараткандар ;аның. бизге көрүнгөн бети Күн нурунун тийишине жараша өзгөрөт, ошондой’улам А. ф. алмашылып турат. Ай ж*аңы.рга нда, Күн м-н Жердин ортосунда болгондуктан, анын жарык тушпөгон бети бизге көрүнөт (к. сүрөт). .Эгер Ай жаңырганда, ал Жер м-н Күндү туташтыруучу түз сызыкта,’ жатса, Кундун тутулушу байкалат. Андан кийинки күндөрдө Ай Күндөн чыгышты карай жылат да, адегенде ичке орок Кейиптенип, 7-кунү жарым тегерек түрүндө көрүнөт. Мында жарым^ тегере,ктин4 томпок жагы оң тарапта болот.,Айдын бул фазасы 1-чейрек деп аталат. Ай жаңыргандан 14-15 күн өткөндө, Ай Жерге карата Күнгө карама-каршы тарапта болуп, жарык түшкөн бети бизге карап турат. Бул учурда Ай толук тегерек формасын алып көрүнөт да, толгон ай деп аталат. Эгер бул учурда Жер Ай м-н Күндү тутандыруучу түз сызыкта жатса, Айдын тутулу шу байкалат. Ай толгондон кийин, 7-күнү акыркы чейрек башталып, Айдын жарымы гана көрүнөт да, томпок жагы сол тарапта болот. Ай жаңыргандан орто эсеп м-н 29,5306 сутка өткөндө, Ай кайра жаңырат, к. Календарь

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *