АЙДЫН ЖАСАЛМА СПУТНИГИ

АЙДЫН ЖАСАЛМА СПУТНИГИ-; селеноборб. орбитага чыгарылган космостук учуучу аппарат. А. ж. с. болуучу космостук аппарат алдын ала Жердин спутник орбитасына чыгарылып, андан Айга багыттап учурулат. Ай борборунан 66 000 км аралыкта космостук аппарат Айдын тартуу аракетинин сферасына кирет. Ал А. ж. с. болуу үчүн Айдын тартуу күчү жетишсиз. Ошондуктан борттук кыймылдаткычтар; тормоздук импульс берет да, космостук аппарат Айдын спутник орбитасына өтөт. Бул орбитанын форм’асы, фокусу Ай борборунан өткөн эллипске окшош ке1лип, анын Ай борборунан эң алыс чекити а п о с ел е н и й, эң жакыны — периселе ни й деп аталат. Биринчи’А. ж: с-сов: «Луна-1Ө» автомат станциясы 1966-ж. 31-мартта- учурулган. Анын орбитасынын Айдын.эква1торуна жантайышы 71°54′, апоселений 1017 км, периселенийи — 350 км болгон. Ал информация берүү мезги1линде Айды 460 жолу айланган. А. ж. с-нин орбитасына Айга жум:шак конууга ж-а Жерге кайтып келүүгө арналган космостук аппараттар да чыгарылат. Андай? орбйталар күтүү орбита деп аталат ‘да,.; «Лу_на-16» — «Луна-21» ж-а «Аполлбн-И», «Аполлон-12», «Аполлон-14» кемелерин учурууда пайдаланылган. А. ж. с-нин илимий-тех. жабдуусу Айды ж-а космос мейкиндигин ар тараптан изилдөө максатында ылайык түрдүүчө болот, к. Ай, «Аполлон», Жердин жасалма спутниги, «Луна». ‘

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *