АЙДОО АЯНТЫ

АЙДОО АЯНТЫ -айыл чарба өсүмдүктөрү эгилген жер. Ал жалпы ж-а айрым а. ч. өсүмдүктөрү » эгилүүчү А. а. болуп экиге бөлүнөт.. Бардык а. ч. өсүмдүктөрү эгилүүчү аянт жалпы А. а деп аталат. Пайдалануу, багуу ыктары ж-а ботан. түрү ар кандай өсүмдүктөр эгилүүчү жер айрым айдоо аянты болуп өзгөчөлөнөт. Жалпы А. а-на ар түрдүү а. ч.’өсүмдүктөрүн бөлүштүрүү аянттын структурасын түзөт. Кыргызстанда 1974-ж. бардык А. а. 1288,3 миң га болгон; дан өсүмдүктөрү — 572,9 миң, тех. өсүмдүктөр — 139,1 миң, тоют өсүм1дүктөрү — 529,2 миң; ал эми жүгөрү 38.0 миң га жерге эгилген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *