АЙДОО АЯНТЫНЫН СТРУКТУРАСЫ

АЙДОО АЯНТЫНЫН СТРУКТУРАСЫ — жалпы айдоо аянтында ар бир а. ч. өсүмдүгүнө туура келүүчү жер өлчөмүн көрсөтүүчү бирдик. А. а. с. туура белгиленсе, жерди рационалдуу пайдаланууга шарт түзүлөт. Ал а. ч-нын адистещтирилгендигине жараша анын экономикасын жогорулатууга көмөкчү болот. А. а. с. климат шартына, жер кыртышынын өзгөчөлүктөрүнө, чарбанын экономикасына ж-а тех. жабдылышына жараша, түшүмдүү өсүмдүктөрдү арбын эгүү м-н түзүлүүгө Тийиш. Мис.,’ Кыргызстандын түштүгүндө айдоо аянтынын 60- 70% Не пахта, ал эми Чүй өрөөнүндө которуштуруп айдоонун 20-25% не кант кызылчасын эккенде, айдоо аянтынын ар гектарынан арбын киреше алынары далилденген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *