АЙДООНУ ТЕРЕҢДЕТҮҮ

АЙДООНУ ТЕРЕҢДЕТҮҮ — жер «айдоо ыкмасы. Кыртыш терең, , тайыз ж-а коңторбой айдалат. Ушуга байланыштуу айдоо бир катмардуу, эки катмардуу ж-а үч катмардуу болот: Булардын негизгиси — терең айдоо. Терең айдагаНда орг. заттар чирип, минералДуу бирикмелер кычкылданып, өсүмдүктөр оңой сиңире турган заттар токтолот. А. т-нүн натыйжасында аэробдуу бактериялар өөрчүп, өсүмдүктөр зыянкечтер м-н илдеттерге аз чалдыгат да, жер семирткичтер көбүрөөк сиңирилип, түшүм арбыйт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *