АЙДАРБЕКОВ Иманаалы (1894- 1938) — Кыргызстанда Совет бийлигин орнотуунун ж-а чыңдоонун активдүү катышуучусу. Пишпек уездинде дыйкандын үй-бүлөсүндө туулган. 1909-ж. Пишпектеги а. ч. техникумун бүтүргөн. 1912-18-ж-да айылдык общинада катчы. 1918-ж-дан РКП (б) нин мүчөсү. 1918-20-ж-да — Пишпек уезддик-ш-дык Советинин аткомунун, 1920-21-ж-да Кара-Көл уезддик ревкомунун мүчөсү, 1921- 23-ж-да — Пишпек уезддик Советинин аткомунун председатели. 1923- 24-ж-да Жети-Суу обл. жер бөлүмүнүн башчысы, обл. аткомдун председатели, 1924-ж. Кыргыз Авт. обл-нын ревкомунун председатели болуп дайындалган. 1925-ж. РКП (б) БКнын ОАнын бюросунун карамагына чакырылып, 1926-ж-дын июлуна чейин Ташкенде «О. Азиядан» конторасында башкарманын мүчөсү болуп иштеген. Андан соң 1931-ж-га чейин — Кыргыз а. ч. банкынын башкармасынын мүчөсү, Кыргыз АССР Юстиция Эл Комиссариатынын Башкы сотунун председатели. Мындан кийин саламаттыгына байланыштуу пенсияга чыккан. А. советтердин болуштук, уезддик, обл. съезддеринё делегат болуп бир нече жолу шайланган. Кулактардын Ак-Суу козголоңун, Нарындагы контррев-ячыл көтөрүлүштү басууга активдүү катышкан. Кыргызстанда Сов. бийлигин чыңдоого активдүү катышкандыгы ж-а контррев-ячыл күчтөрдү басууда көрсөткөн эрдиги үчүн Кыргыз АССР БАКишга Ардак грамотасы м-н сыйланган.

от 123