АЙДАП КЕЛТИРҮҮ

АЙДАП КЕЛТИРҮҮ — тергөө же сот органдары чакырса келбеген адамды мажбурлап алып келүү. А. к-гө тергөө кызматкеринин токтому же соттун аныктамасы ; негиз болот. Ал б-ча уголовный процесске келгенден себепсиз баш тарткан айыпкерлерди, күбөлөрдү, тилмечтерди, эксперттерди, закондо көрсөтүлгөн ж. б. керектүү кишилерди мажбурлап А. к-гө болот. Муну милиция органы аткарат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *