АЙДАП ЖИБЕРҮҮ

АЙДАП ЖИБЕРҮҮ — 1) соттолгон адамдын кайсы бир жерлерде жашап турушуна тыюу салып, турган жеринен чыгарып жиберүү. А. ж. негизги ж-а кошумча жаза катарында 2 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө белгилениши мүмкүн. 2) А. ж.- бийликтин компетенттүү органдарынын токтому б-ча мамлекеттин же анын кайсы бир районунун чегинен чет өлкөлүк адамды мажбурлап чыгарып жиберүү. Капит. мамл-терде ал чет елкөлүктөргө репрессия катары көп колдонулса, СССРде ж-а соц. өлкөлөрдө соц. законду бузуучуларга каршы айрым учурларда гана колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *