АЙГҮЛ

«АЙГҮЛ» — кыргыз турмушу ж-дөгү алгачкы толук метраждуу көркөм фильм (1937, борб. «Союздетфильм»). Сценарии И. Вершининдики, режиссёру — Ю. Васильчиков, оператору — Б. Монастырский, художниги — В. Панталеев, композитору — К. Корчмарев, үн оператору — К. Никитин, консультанттары — А. Ерохин ж-а Б. Мошков. Роль аткаргандар: Айгүл — Т. Зейферт, Мустафа — П. Гладжиев, Лу Си-я — Н. Мучирин, Ороз — А. Боталиев, Ярматов — Т. Хожаев, Вовсенко — Б. Баратов, Саид-А. Ким. АЙГЫР — жашы ж-а жынысы жетик, бычылбаган эркек жылкы. Бээге караганда ирдүү, жал-куйруктуу, жумушка чыдамдуу ж-а күчтүү келет. А. породасына, жыныстык кубатына жараша тандалат. А. тукумуна карата бышты кезинен коюлат. Ал үчүн кунандар вет.- зоотехниялык кароодон өткөрүлөт. Чобур кунандар бычылат. Үйүрдөгү айгырга 20-25 бээ каратылат. Бышты А-дын үйүрү эки эсе аз болот. А. 13-15 аснйына чейин пайдаланылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *