АЙВАН

АЙВАН — 1) О. Азиянын турак жайларында, мечиттеринде ж. б. маданий мекемелеринде кездешүүчү чатыры жайык, түркүктөр м-н тирелген бастырма; 2) короонун ичиндеги бир капталы ачык кенен имарат, о. кылымда О. Азия м-н Ж. Чыгыштын дворецтик ж-а табынуу, сыйынууга ылайыкталган архитектурасында кеңири колдонулган. Кыргызстандын терр-ясында А. архитектурасы б-ча көп турак үйлөр (көбүнчө Кыргызстандын түштүгүндө), мечиттер салынган. Мис, Сулайман тоосунун этегиндеги мечит. Имараттын ортоңку чатыры купол түрүндө жабылып, ал эми капталындагылары кышкы имаратка ылайыкташтырылган. Ушуга окшош мечиттер О. Азиянын Самаркан, Бухара ж. б. ш-ларында да кезигет. А. адатта кышкы имарат м-н тыкыс бириктирилип, бир же үч капталы тосулуп курулат да, жабылганы — кышкы, ачыгы жайкы А. болуп саналат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *