АЙБАНАТТАР СТИЛИ

АЙБАНАТТАР СТИЛИ — байыркы иск-водо кеңири таркалган стилдин шарттуу аталышы. Анын айырмалуу белгиси айрым айбандардын кээ бир дене мүчөлөрүнүн, аны м-н бирге бир нече айбандын татаал композициясын сүрөт м-н көрсөтүүгө болгон. Ал Борб. Европадан Кытайга чейин таралып, таптык коомго чейинки ар түрдүү уруулардын ж-а элдердин иск-восунан кеңири орун алган. А. с. айбандардын белгилүү бир сөлөкөтүн өзгөчө ыкмалардын жардамы м-н мүнөздөн көрсөтөт. Бул стиль скифтердин (б. з. ч. 7-к.) доорундагы иск-водо айрыкча басымдуулук кылат. А. с. айбандардын түспөлүн толук көрсөтүүнүн ордуна, алардын татаалдашкан символун элестетүү м-н да чектелген. Кээде бир жаныбардын көрүнүшүнөн экинчи бир жаныбардын элеси пайда болуп көрсөтулгөндүгүн да байкоого болот. Мис, бугунун чагарак мүйүзүнөн бүркүттүн тумшугунун пайда болгонун көрөбүз. Кээде тумшугу жырткыч айбандыкы болсо, бут жагы жылкынын же койдун буту болуп да тартылган. Исквонун бул стили көбүнчө чолпуларды, төңөлүктөрдү, билериктерди ж. б. буюмдарды кооздоо аркылуу берилген. А. с-нин кээ бир үлгүлөрү Кырг-нда көбүнчө Кетмен-Төбө өрөөнүнөн табылган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *