АЙБАНАТТАРДЫН МИГРАЦИЯСЫ

АЙБАНАТТАРДЫН МИГРАЦИЯСЫ — жашоо шарттарынын өзгөрүшүнө же өөрчүү циклинин өтүшүнө байланыштуу жаныбарлардын бир жерден экинчи жерге оошуусу. Миграция — жаныбарлардын жашашындагы эң маанилүү биол. кубулуш. А. мигр. үзгүлтүксүз (маалындагы же беймаал) ж-а кокусунан (үзгүлтүккө учураган) болуп бөлүнөт: үзгүлтүксүзү өз маалы м-н жашоонун өзгөрүшүнө же өсүү стадиясынын алмашуусуна байланыштуу болсо, үзгүлтүккө учураганы (кокусунан) жашоо шартынын капыс бузулушунан, айласыздан келип чыгат. А. мигр. активдүү же пассивдүү мүнөздө болот. Миграция жаныбарлардын бардык өкүлдөрүндө, өзгөчө сүт эмүүчүлөрдө, канаттууларда, балыктарда ж-а курт-кумурскаларда кездешет. А. мигр. горизонттук (кургакта, сууда) ж-а вертикалдык (тоодо, жер кыртышында, суу тереңдигинде, өсүмдүктөр катмарында) багытта болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *