АЙБАНАТТАРДЫН КОРГОНУУГА ЫЛАЙЫКТАНЫШЫ

АЙБАНАТТАРДЫН КОРГОНУУГА ЫЛАЙЫКТАНЫШЫ — жаныбарлардын жашоо үчүн күрөшү; физиологиялык, морфологиялык же этологиялык өзгөчөлүгү, б. а., өзүнүн жашоосун ж-а түрүнүн сакталышын камсыз кылышы. Айбанаттар жашоо шарттарына, өздөрүнүн кыймыл-аракеттерине карата жеке ж-а чогуу коргонууга ылайыктанышкан. Айбанаттардын өсүп-өөрчүшүидө ж-а айланачөйрөнүн кысымынан сактанышында алардын денесинин сырткы түзүлүштөрүнүн ар түрдүү формада болушу А. к. ы-на ыңгайлуу шарт түзөт. Кээ бир жаныбарлар душмандарынан коргонуу үчүн денелеринен сасык жыт бөлүп чыгарса, айрымдары уу бездеринен уулуу заттарды чыгарат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *