АЙБАНАТТАРДЫН КОРГОНУУГА ЫЛАЙЫКТАНЫШЫ — жаныбарлардын жашоо үчүн күрөшү; физиологиялык, морфологиялык же этологиялык өзгөчөлүгү, б. а., өзүнүн жашоосун ж-а түрүнүн сакталышын камсыз кылышы. Айбанаттар жашоо шарттарына, өздөрүнүн кыймыл-аракеттерине карата жеке ж-а чогуу коргонууга ылайыктанышкан. Айбанаттардын өсүп-өөрчүшүидө ж-а айланачөйрөнүн кысымынан сактанышында алардын денесинин сырткы түзүлүштөрүнүн ар түрдүү формада болушу А. к. ы-на ыңгайлуу шарт түзөт. Кээ бир жаныбарлар душмандарынан коргонуу үчүн денелеринен сасык жыт бөлүп чыгарса, айрымдары уу бездеринен уулуу заттарды чыгарат.

от 123