АЗ ЖАЙЛАНТЫЛГАН ЖАРДЫРУУ

АЗ ЖАЙЛАНТЫЛГАН ЖАРДЫРУУ- талкалоого же уратууга даярдалган тектердин ичине жайлаштырылган дүрмөттөрдү ал тектердин физ.-мех. касиеттерине ж-а жардыруу шарттарына жараша биринин артынан экинчисин бир аз кечиктирил жардыруу методу. Дүрмөттөрдү жардыруунун башка жолдоруна караганда, Аз ж. ж.- тектерди бир калыпта ж-а иштетүүгө ылайыктап талкалоочу, сейсмологиялык таасирди аз берүүчү прогрессивдүү метод. Анын артыкчылыгы — дүрмөттөрдү белгилүү бир жайлантуу убакыты м-н жардыргандыгында, мисД дүрмөттүн диаметри болжол м-н 30-f-35 мм ж-а тоо теги катуу, тыгыз болсо, жайлантуу убагы- 5-4-10 м/сек, тектер бир аз жумшагыраак ж-а дүрмөттүн диаметри 50н-100 мм болсо — жайлантуу убагы 15-4-25 м/сек, 100 мм же андан ашык болсо. 35-^50 MJceK болушу зарыл. Аз ж. ж. атайын жайыраак жарылуучу электр детонатору же пиротех. жайланткычтар м-н иштелет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *