АЗ БОЛСО ДА, ЖАКШЫ БОЛСУН

«АЗ БОЛСО ДА, ЖАКШЫ БОЛСУН»- В. И. Ленин 1923-ж. февралдын башында айтып жаздырган акыркы чыгармалардын бири, 1-жолу 1923-ж. 4-мартта «Правда» газетасына жарыяланган. «Бизге Рабкринди кандайча кайрадан уюштуруу керек» деген макаласынын логикалык уландысы. Макалада мамл. аппартты жакшыртуу милдеттерине өзгөчө көңүл бурулуп, мамл., чарбалык, маданий ж. б. мекемелердин иштерин күндө көзөмөлдөп туруучу үлгүлүү аппарат ТҮ8ҮҮ> Жумушчу-дыйкан инспекциясын (Рабкринди) Борб. контролдоо комиссиясы м-н бириктирүү, бул ишке алдыңкы катардагы жумушчуларды, даярдыгы бар билимдүү кадрларды тартуу сунуш кылынган; өлкөдө ири оор ө. ж-н түзүү зарылдыгы да көрсөтүлгөн. В. И. Ленин социализм эл аралык масштабда жеңип чыгаарына толук ишенип, мамл. аппаратта иштегендердин санын азайтып, анын жумушун баштан аяк илимий негизде уюштуруу милдетин койгон. РКП(б)нин 12-съезди өз чечимдеринде В. И. Лениндин көрсөтмөлөрүн эске алып, «Жумушчу-дыйкан инспекциясы менен Борбордук контролдоо комиссиясынын милдеттери жөнүндөгү» атайын резолюция ж-а Борб. контролдоо комиссиясы м-н РКИ эл комиссариатын бириктирүү ж-дө чечим кабыл алган. «Аз болсо да, жакшы болсун» деген макалада, айтылган осуяттар Сов. Союзунда жүзөгө ашырылды. КПССтин жетекчилиги м-н совет эли биздин өлкөдө өнүккөн соң. коомду куруп, коммунисттик курулуштун жаңы милдеттерин чечип жатат.

Ад.: Ленин В. И., Аз болсо да, жакшы болсун, Чыг., i-бас, 33-т.; Ошонук у, Бизге Рабкринди кандайча кылып кайрадан уюштуруу керек, бул да ошондо.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *