АЗЫК-ТҮЛҮК САЛЫГЫ

АЗЫК-ТҮЛҮК САЛЫГЫ — дыйкан чарбаларынан алынуучу натуралай салык. А. т. с. продразверстканын (азык-түлүк чачымынын) ордуна киргизилген. В. И. Лениндин сунушу б-ча РКП(б)нин 10-съездинде бул салыкты киргизүү ж-дө чечим кабыл алынган. А.-т. с. кулак ж-а оокаттуу чарбалардан көбүрөөк, орто ж-а кедей дыйкандардан азыраак өлчөмдө алынып, жакыр дыйкандар салыктан куткарылган. Продразверсткага салыштырганда А. т. с-нын өлчөмү төмөн белгиленип, ал төлөнгөндөн кийин арткан продуктыларды базар баасында эркин сатууга дыйкандар мүмкүндүк алышкан. Бул дыйкандарды кызыктырып, кыска мөөнөттө а. ч-сын ж-а ө. ж-ын калыбына келтирүүгө, жумушчу табы м-н дыйкандардын союзун чыңдоого шарт түзгөн. РКП(б)нин 12-съездинин (1923) чечимине ылайык ар кыл А. т. с-нын ордуна бир түрдүү а. ч. салыгы киргизилип, акчалай салык салына баштаган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *