АЗЫК-ТҮЛҮК САЛЫГЫ ЖӨНҮНДӨ

«АЗЫК-ТҮЛҮК САЛЫГЫ ЖӨНҮНДӨ» (жаңы саясаттын мааниси жана шарттары) -o В. И. Лениндин эмгеги. 1921-ж. апрелде жазылып, май айында өзүнчө басылып чыккан. Анда согуш коммунизми саясатынан жаңы экон. саясатка (НЭП) өтүүнүн маңызы мүнөздөлүп, нэптин мазмуну, анын СССРде социализмди куруудагы мааниси түшүндүрүлөт. Бул эмгек, Совет Респ-касы чет элдик согуш интервепңиясын ж-а гражд. согушту жеңиш м-н аяктап, бейкут чарбалык курулушка өтө баштаганда жазылат. Ал мезгилде өлкөнүн эл чарбасы тукулжурап, экон. абалы өтө начар болчу. В. И. Ленин ө. ж. м-н транспортту калыбына келтирүүнү а. ч-нын өндүргүч күчтөрүн жогоруллтуудан баштоону бирден-бир туура жол деп эсептеген. Бул үчүн мурдагы согуш коммунизм саясатынан нэпке өтүү талап кылынды. В. И. Ленин бул саясатка өтүүнүн экон. жагдайларын терең талдап, анын зарылчылыгын теориялык жактан далилдеди. РКП (б) нин 10-съезди муну жүзөгө ашырып, азык-түлүк чачымынын (продразверстка) ордуна азык-түлүк салыгын киргизди.

Ад.: Ленин В. И., Азык-түлүк налогу жөнүндө (жаңы саясаттын мааниси жана анын шарттары), Чыг., кырг. 1-бас, 32-т,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *