АЗХАР

от123

Июн 27, 2020

АЗХАР, а л ь-А з х а р — мусулмандарда диний ж-а жалпы билим берчү окуу жайларынын комплекси. 10-к-да

Каирде Азхар мечитинин алдында ачылган. 1961-ж. кайра уюштурулган. А-га Жогорку илимий совет, Ислам таануу академиясы, Университет кирет. Университеттин алдында мусулман укугу, админ., инж., мед., араб тили, а. ч. ф-теттери ж-а мусулман аялдарынын коллежи бар. Университетке ректор (аль-Азхар шейхи) башчылык кылат, башкы имам да ошол, ЭАРдып өкмөтүндө А-дын иштерин атайып министр тейлейт.

от 123