АЗО

от123

Июн 26, 2020

АЗО…- составында азот болгон , бир катар хим. бирикмелердин атынын составдын бөлүгү (мис, азобензол, азобоёктор).

от 123