АЗО

АЗО…- составында азот болгон , бир катар хим. бирикмелердин атынын составдын бөлүгү (мис, азобензол, азобоёктор).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *