АЗОТ ТОПТООЧУ МИКРООРГАНИЗМДЕР

АЗОТ ТОПТООЧУ МИКРООРГАНИЗМДЕР — абадагы молекулалык азотту алуучу микроорганизмдер. Буга чанактуу өсүмдүктөрдүн тамырларында жашаган бактериялардын Rhisobium уруусундагы түрлөр кирет. 1 га жердеги буурчак, беде өсүмдүктөрүнүн тамырларында ушундай микроорганизмдердин жардамы м-н жылына 100-250 кг га чейин абадагы азот жыйналат. Топурактарда ж-а сууларда эркин жашоочу микроорганизмдер — активдүү’ азот топтоочулар. Аларга споралуу анаэробдук бактерия — клостридиум, аэробдук микроорганизм-азотобактериялар кирет. Азотту көп топтоочуларга көк жашыл балырлардын бир нече түрлөрү (Nostoc, Anabaena ж. б.), жашыл балЫрлар, кээ бир козу карышдар, спирохет ж-а бактериялар да кирет. А. т. м. азоттун жаратылышта айланышында ж-а анын керектүү формалары м-н ар кандай өсүмдүктөрдү камсыз кылууда маанилүү ролду ойнойт, к. Азот топтоо.

АЗОТОБАКТЕРИН, к. Вактериялык жер семирткичтер.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *