АЗОТ КЫЧКЫЛДАРЫ

АЗОТ КЫЧКЫЛДАРЫ -азоттун кычкылтек м-н бирикмелери: N20, NO, N203, NO2, N2O5. Азоттун чала кычкылы N20 — түссүз, жагымдуу жыты ж-а таттуу сымал даамы бар газ, кайноо t-89,5°С, эрүү t- 102,4°С. Кислоталар, жегичтердин эритмелери ж-а суу м-н реакцияга кирбейт, сууда эрийт, ысытуудан ажырайт. Медицинада жалпы анестезия үчүн колдонулат. Азот кы ч к ы л ы N0- түссүз газ, кайноо t-151,8°С, эрүү t- 163,6°C. Абада кычкылданып, күрөң түстөгү N02 ге айланат, сууда начар эрийт, жегичтер, кислоталар ж-а суу м-н реакцияга кирбейт. Азоттуу ангидрид N2O3 — кадимки шартта туруксуз бирикме. Суу м-н биригип азоттуу к-таны пайда кылат. Азоттун кош кычкылы N02 — тумчуктургуч жыты бар күрөң газ,- 21,15°С де күрөң кызыл суюктукка айланат. Суу м-н кошулганда, азот к-тасын ж-а азот кычкылын, жегичтер м-н кошулганда, нитраттар ж-а нитриттерди пайда кылат. Азот .ангидрид п N2O5 — түссүз кристаллдык зат. Суу м-н кошулуп — азот к-тасын, жегичтер м-н кошулуп туздарды берет. А. к-нын бардыгы физиол. жактан активдүү келет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *