АЗООСПЕРМИЯ

АЗООСПЕРМИЯ (гр. а… ж-а zoon — зона, алкак) -кандайдыр бир табигый кубулуштун кайсы бир аймактын зоналык өзгөчөлүктөрүнө байланышсыз өөрчүшү. А. түздүктөрдүн табигый (климаттык, топурактын, өсүмдүктүн, ландшафттык ж. б.) зоналары м-н тоолордун бийиктик алкактарында учурайт. А. негизинен жердин ички күчтөрүнө байланышкан табигый кубулуштар™ (геол. структура, рельефтин морфоструктурасы ж. б.) мүнөздүү. Зоналуулук м-н бирге А. региондун ландшафт комплекстеринин калыптанышын аныктайт. А-тун бир түрү — интразоналуулук.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *