АЗОВДОГУ КОРГОНУУ

АЗОВДОГУ КОРГОНУУ -1637-42-ж. дондук казак-орустардын түрк-татар аскерлеринен Азовду баатырдык м-н коргошу. 1637-ж. жайында дон казакорустары Крымдагы ички күрөштөн

пайдаланып, Азовду басып алып, 5 жыл бою ээлеп турган. 1641-ж. турктатар аскерлери Азовду курчоого алат. Бирок дондуктар (5,5 миңге жакын киши — 8 жүзү аял) Азовду коргоодо өзгөчө туруктуулук көрсөтүп, душмандын далай чабуулунун мизин кайтарат. Көп жоготуулардан кийин түрктөр чегинет. Дондуктар орус өкмөтүнөн Азовду өз карамагына алуу жагын сурашат. Бирок орус өкмөтү Турция м-н согушуудан жалтайлай. 1642-ж. жайында казак-орустар чепти талкалап кетишет.

АЗОКСИ БИРИКМЕЛЕР — составын+ да азокси тобу- N= N-О бар орг. бирикмелер. Ароматтык А. б (айрыкча азоксибензол) жакшы изилденген. А. б.- сары түстөгү кристаллдар, сууда эрибейт, спиртте, эфирде жакшы эрийт. А. б-де изомерия кубулушу кездешет, мис, пбромбензолдун а-BrC6H4N= N CeH5

1 О —

+ (U 73°С) ж-а P-Br C6H4 N=NC6H5

1

О- (t3 92°С) изомерлери белгилүү. А. б. нитро бирикмелерди жегичтердин спирттеги эритмеси ‘ м-н ысытуудан же арилгидроксиламиндер м-н реакцияга киргизүүдөн алынат. А. б. азо бирикмелерге, гидразо бирикмелерге ж-а андан ары тийиштүү аминге чейин калыбына келет. А. б. азобензолду ж-а бензидинди алуу үчүн колдонулат. Алифатикалык А. б-ден учук оорусуна каршы пайдаланылуучу антибиотик-элаиомицин алынат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *