АЗИНДЕР

от123

Июн 28, 2020

АЗИНДЕР — көмүртек атомдорунан тышкары экиден кем эмес башка атому бар, жок дегенде анын бирөө азот атому болгон гетероциклдүү бирикмелер Гетероатому жалаң гана азот атомунан турган. А-ге: диазиндер (I) ж-а триазиндер (II) кирет. Ядродо азоттон тышкары башка гетероатомдору бар А-ге оксазин (Ш) ж-а тиазин (IV) таандык. А. негиздин касиетке ээ; кислоталар м-н туздарды пайда кылат. Алар түрдүү мед. препараттарды, ууландыруучу газдарды ж-а баалуу азин боёкторун алууда колдонулат.

от 123