АЗИЗ НЕСИН

АЗИЗ НЕСИН (чын аты-жөнү Махмуд Нусрет; 1915-ж. т.) — түрк жазуучусу, сатирик. Аскердик билим алган. Көркөм иск-во академиясында окуган. Сабахаттин Али чыгарган «Марко паша» газетасында щптеген. Кийин өкмөткө каршы макалаларды жарыялагандыгы үчүн ал газетага тыюу салынган. Көптөгөн күлкүлүү аңгемелердин, романдардын автору, саясий ж-а социалдык сатиранын чебери. А. Н. «Бошонгон жиндилер», «Иш адамы» аңгемелерин жазган. Ал түрк турмушунун терс жактарын, партиялардын ортосундагы саясий келишпөөчүлүктү «Кайсы партия жеңет?» (1957), «Өлгөн эшек» (1958), «Азамат» (1959) аттуу чыгармаларында келекелейт. А. Н-дин сүйгөн каармандары — майда чиновниктер, жолу болбогон интеллигенттер, жумуш таба албай сенделип жүргөн кембагалдар.

А. Н. «Пил Хамди» (1956), «Казан азган» аңгемелери үчүн сатириктердин эл аралык конкурсунда «Пальма бутагы» сыйлыгын алууга эки жолу арзыган. СССРде А. Н-дин «Иттин куйругу» (1958), «Тиги дүйнөдөн кат» (1960), «Сиздин саатыңыз нече болду?» (1970) китептери басылып, айрымдары кыргыз тилине которулган.

Чыг.: Собачьи хвосты. Юмористические рассказы, М., 1958; Если бы я был женщиной. Юмористические рассказы, М.. 1961.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *