АЗИЗБЕКОВ

АЗИЗБЕКОВ Мешади Азим-бек-оглы (6. 1. 1876-20. 9. 1918) — Азербайжандар рев-ялык кыймылдын ишмери, туңгуч азербайжан марксисттерииин ж-а 26 Баку комиссарынын бири. 1898-ж-дан партиянын мүчөсү. Бакуда жумушчу үй-бүлөсүндө туулган. А. Бакудагы реальный окуу жайын, Петербург технол. ин-тун (1908) бүтүргөн. Рев-ялык кыймылга 1897ж-дан катыша баштайт. 1905-07-Ж. рев-яга активдүү катышкан; «Гумет» с.-д. тобунун жетекчилеринин бири. 1913-14-ж-да Бакудагы иш таштоолорду уюштурган. 1917-ж. Февр. ревясынан кийин РСДРП (б) Баку комитетинин ж-а жумушчу депутаттар Советинин мүчөсү, 1917-ж. сентябрда Баку нефть промыселдери м-н заводдорундагы жалпы иш таштоого жетекчилик кылат. Бакуда Совет бийлигин орнотууга (1917-ж. окт.) ж-а мусаватисттердин антисов. козголоңун талкалоого (1918-ж. март) катышкан. Баку ЭКСте губ. комиссар ж-а ички иштер эл комиссарынын орун басары, дыйкандар депутаттарынын Баку уезддик Советинин аткомунун председатели. Бакуну турциялык-герм. интервенттерден коргоону уюштурууга катышып, Бакуда Совет бийлиги убактысынча кулатылган кезде, (1918ж. 31-июль), англ. интервенттер м-н эсерлер А-ду камап, бакулук башка комиссарлар м-н кошо атып таштаган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *