АЗЕОТРОПТУК АРАЛАШМА (а… ж-а гр. zeo — кайноо, trope — өзгөрүү) — буулантканда составын өзгөртпөй, бөлүктөргө ажырабай, белгилүү темпрада кайноочу суюк аралашма. Аны 1810-ж. Дж. Дальтон ачкан. А. а-нын кайноо темп-расы айрым компоненттеринин кайноо темп-расынан жогору, айрымдарыныкынан төмөн болот. Мис, 69,2% азот к-гасы (tK 84°C) м-н 30,8% суудан (t»100°C) турган А. а. 121,8°С, ал эми 95,57% этил cnupfru (tK78,5°C) м-н 4,43% суудан турган А. а. 78,15°С де кайнайт. Ө. ж-дагы суюк аралапшалардын 50% ке жакыны А. а-ны пайда кылат.

от 123